За мен

за мен

Дамяна Должева

Казвам се Дамяна и съм психолог и консултант по психотерапия. Дълбоко вярвам, че взаимоотношенията с нашите близки и приятели са това, което осмисля живота. Това е и основната причина да се захвана с тази професия. 

Когато човек е съпътстван от константна неудовлетвореност и болка от най-различен характер вътре в себе си, всичките му взаимоотношения минават през филтъра именно на тези два аспекта.  

За мен смисълът на психологията, терапията и работата върху себе си е в това човек да излекува собствените си рани, за да може да повиши качеството на своите взаимоотношения. Колкото по-дълбока и качествена е нашата връзка със заобикалящата ни среда, толкова по-удовлетворени сме и ние самите.

Академично образование и квалификация:

  • Бакалавър по „Международни икономически отношения с преподаване на англ. език“, УНСС
  • Магистър по „Бизнес психология и социология“, УНСС
  • Консултант по психотерапия към “Дружество по позитивна психотерапия в България”
  • Магистър по “Психология”, ВТУ “Св. св Кирил и Методий”
error: