colorful overlay

Какво са лични граници?

Личните граници представляват отстояване на егото. Егото е сборът от специфичните за нас мисли, чувства, желания, интереси, гледни точки и предпочитания. Егото е като нашия психически и емоционален пръстов отпечатък, защото не е възможно да съществува друг човек с абсолютно същата идентичност като нашата. Примери за лични граници: Сашко харесвва жълто, но Иван харесва червено.  …

Какво са лични граници? Read More »