Ниска самооценка

В каквото и негативно състояние да се намираме, ниската самооценка винаги е някъде в уравнението като основна причина за случващото се. Начинът, по който виждаме себе си и се чувстваме спрямо себе си, дава основния тон както на нашите взаимоотношения с другите, така и на цялостното ни усещане спрямо живота. Негативното себеусещане е сред основните причини за възникването на депресия, тревожност, социална тревожност и други психични и емоционални състояния. 

 

За сравнение, когато имаме висока самооценка, е много по-лесно за нас да не се задържаме при хора и ситуации, които са вредни за нас. Високата самооценка и позитивното себеусещане дават на човек много по-голяма чувствителност към ситуациите в живота му, които по-скоро взимат от него, отколкото да му дават. Именно затова високото самочувствие води до по-здравословни избори в живота ни, което води до по-голямо цялостно удовлетворение. 

 

С каквато и трудност да се е сблъскал човек, било то проблеми във взаимоотношенията, или пък депресия, адресирането на самооценката и промяната във възприятията на човека спрямо самия себе си, винаги водят до качествена промяна към по-добро. 

error: