Социална Тревожност

Социалната тревожност представлява страх от социални ситуации, т.е силен страх и дискомфорт при запознаване и общуване с нови хора или хора, които не са от най-близкото обкръжение, както и дискомфорт при участие в групи, често дори и силно притеснение при разходка в тълпа.

Симптоми на социална тревожност:

При общуване с хора:

 • Притеснение;
 • Стягане;
 • Треперене;;
 • Изпотяване 
 • Изчервяване;
 • Говорене с глас, който е по-различен от обичайния;
 • Чувство за неспособност да бъдем себе си в социална ситуация;
 • Преувеличена любезност;
 • Опит всячески да се напаснем към групата/човека;
 • Обезличаване.

Мислите, които минават през главата ни в подобна ситуация, когато имаме социална тревожност:

 • „Всички ме гледат и ме критикуват“;
 • „Сигурно ме мислят за луд, непривлекателен, неадекватен“;
 • „Изложих се“;
 • „Никой от тях не ме харесва“;
 • „Всички ме игнорират, не искат да съм тук“.
Емоционалното преживяване на човек със социална тревожност в социална ситуация би могло да бъде описано като чувство, че човек е напълно прозрачен за останалите, всички виждат през него – страховете му, несигурностите му и го отхвърлят. Това е изключително болезнено състояние, което ако не се адресира продължителен период от време, би могло да доведе до други състояния, като хронично чувство за самота, отчужденост и депресия.  

Начини за справяне: 

Една от основните пречки за справянето със социална тревожност е фактът, че често самооценката на страдащия се определя изцяло от одобрението на останалите, т.е “Ако ме харесват, значи съм достатъчно добър, ако не ме харесват, значи не съм“. Затова и значителна част от работата при справяне с този проблем е в посока, насочена към изграждане на положителна гледна точка спрямо самия себе си, както и в посока човек да види и познае собствените си положителни черти и качества. Начинът за справяне със състоянието е свързан с изграждане и трениране на различно поведение и реакции в социални ситуации, но преди това се адресира начинът, по който човек вижда себе си в такива, както и начинът, по който той самият смята, че е виждан от останалите.
error: